Strand met papier met de woorden work, life, balance, ?

Coaching bij stress- en burnoutklachten

“Geloof niet alles wat je denkt.”

Eckhart Tolle

Stress ontstaat als er meer van je gevraagd wordt dan je denkt waar te kunnen maken.

Als de belasting (taaklast: werk en privé) groter is dan de belastbaarheid, kun je stress ervaren.
Dat biedt twee aangrijpingspunten voor de verlaging van stressklachten. Je kan samen met je privéomgeving en het werk je belasting naar beneden brengen. Én je kunt je belastbaarheid vergroten. De belastbaarheid wordt beïnvloed door je fysieke en mentale gesteldheid.
Als veerkrachtcoach werk ik zowel aan de fysieke als mentale conditie en aan de stressbronnen in de omgeving.

Stresscoaching

Is een intensieve systematische begeleiding gericht op inzicht in de eigen stressoren en verbeteren van stresscopingsvaardigheden.

Is gericht op spoedig en verantwoord teruggeleiden naar werk of een andere levensinvulling.

Biedt methoden om stress te verminderen, burnout te voorkomen, verhelpen of verkorten.

Draagt bij aan een duurzame, gebalanceerde en
vitale inzetbaarheid.

Hierbij werk ik op basis van een evidencebased-stappenplan.

  • Oriëntatie (kennismaking met de persoon met stressklachten en evt. opdrachtgever)
  • Analyse van stressklachten en stressbronnen
  • Herstellen van energie en fysieke conditie
  • Omgaan met stress en emoties (copingvaardigheden)
  • Versterken van competenties die veerkracht bevorderen
  • Levensmissie, talenten en drijfveren
  • Match met sociale omgeving en werk
  • (Eventuele) werkhervatting, terugvalpreventie en follow up
Getekend poppetje met geschreven stresssignalen

Jouw proces en ontwikkeling zijn leidend. Mijn manier van werken vraagt van jou een vermogen tot zelfreflectie. Ik bied je door vragen en interactieve werkvormen een ander perspectief, waarmee je inzicht krijgt in je energiebronnen, energielekken en patronen. Door bewustwording, persoonlijke groei, het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden werken we toe naar een duurzame inzetbaarheid.