Trap in de natuur

Re-integratie 2de spoor

“Take the first step in faith. You don’t need to see the whole staircase.
You just need to take the first step.”

Dr. Martin Luther King

Mijn dienstverlening loopbaanbegeleiding in het kader van re-integratie 2e spoor geef ik vorm onder de vlag van Focus Nederland. Daarmee heeft de
kandidaat toegang tot een loopbaanportal, workshops en jobsearching. Daarnaast kan ik terugvallen op een groot netwerk en aanvullende
expertise die ik als van zeer toegevoegde waarde ervaar voor de slagingskans en zorgvuldigheid van deze trajecten. Focus ondersteunt medewerkers die in de periode van herstel na ziekte of psychische klachten, gespecialiseerd advies en begeleiding nodig hebben om met zelfvertrouwen, inzicht en zelfredzaamheid een nieuwe baan te verwerven omdat zij niet kunnen terugkeren in hun laatste functie en werkkring. Met als doel:

  • Het hervinden van eigen kracht en vertrouwen; 
  • Goed zicht krijgen op belastbaarheid en mogelijkheden en de belastbaarheid vergroten;
  • Zicht op kennis en vaardigheden en de vertaalslag maken naar functiemogelijkheden;
  • Handigheid krijgen in solliciteren, netwerken en het gebruiken van arbeidsmarktbronnen;
  • Passend en duurzaam werk vinden en behouden.

Intake re-integratie 2de spoor
Het re-integratietraject start altijd met een intake en inventarisatie onderzoek. Het resultaat van de intake en de inventarisatie is een plan van aanpak voor het vervolg van de re-integratie en dient als start voor het 2de spoor traject.

Aanpak
Op basis van het intakegesprek wordt een trajectvoorstel op maat
gemaakt. De inventarisatie richt zich op een 1ste indicatie van weerbaarheid, sociale omgeving, zelfvertrouwen, presentatie, talenten,
flexibiliteit, relevante werkervaring, up-to-date scholing en wensen van de medewerker. Het doel is dat de medewerker of een nieuwe, passende
baan vindt of dat hij alle vaardigheden en kennis in huis heeft om dit
binnen afzienbare tijd te realiseren. Mocht het advies zijn om geen
2de spoor te starten dan zal de adviseur een adviserende rol hebben
richting werkgever en werknemer betreffende de vervolgstappen.

In het trajectvoorstel op maat van 6 maanden zijn o.a. mijlpalen
opgenomen aan de hand van de fases zoals weergegeven in onderstaand
schema. Deze mijlpalen vormen de subdoelen die gerealiseerd moeten
worden op weg naar werk. Het plan wordt getoetst op haalbaarheid door een arbeidsdeskundige.

Re-integratie

Uitvoering 
Afhankelijk van de resultaten uit de intake wordt een keuze gemaakt uit het aanbod van interventies en trajectonderdelen. We combineren onze
kennis van veranderingsprocessen, stress, Wet Verbetering Poortwachter, loopbaanvragen en de arbeidsmarkt, om medewerker en organisatie
optimaal te ondersteunen.

Gedurende en tot en met 3 maanden na afronding van het traject krijgt de medewerker toegang tot een persoonlijke digitale leeromgeving.
Hierin kan de medewerker aan zijn ontwikkeling werken door middel van testen en opdrachten die aansluiten op zijn de terugkeer naar werk.